Servicii valorificare reciclare deseuri de ambalaje

 

ACEST SERVICIU SE ADRESEAZA PRODUCATORILOR SAU IMPORTATORILOR DE PRODUSE AMBALATE.


 Pe lângă activitățile uzuale de tratare a deșeurilor periculoase , producția de combustibil alternativ pentru fabricile de ciment, spalarea si sortarea deseurilor, sablarea materialelor, ecologizarea situurilor contaminate, distrugerea produselor expirate sau cu regim special și serviciile de transport deșeuri periculoase, datorita bunei reputații si poziționării pe piața deșeurilor, de-a lungul anului 2016 compania TEKKO a înregistrat un succes in valorificarea / reciclarea deșeurilor de ambalaje, fapt ce a necesitat mobilizarea rapida in dezvoltarea unor procese tehnologice și echipamente de reciclare a deșeurilor de sticla, lemn si carton in vederea obtinerii de materii prime secundare sau subproduse  cu respectarea prevederilor din anexa 3, legea 211/2011 si a autorizatiei de mediu pentru baza de productie de la Sindrilita, jud. Ilfov.

 

Avand in vedere contextul legislativ actual (In conformitate cu prevederile OUG nr. 38/2016 - modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate (productie proprie sau din afara tarii) au posibilitatea  indeplinirii obiectivelor de reciclare conform prevederilor de la articolul 16 alineatul (2), litera a) ,individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje”) TEKKO  a decis sa dezvolte parteneriate cu diversi colectori, generatori din sectorul industrial / comercial si gospodariile pupulatiei in vederea asigurarii de servicii  autorizate pentru valorificarea finala a deseurilor provenite din ambalaje de hârtie/carton, plastic, aluminiu, sticla și lemn printr-un  sistem de management bazat pe proceduri de lucru transparente. De asemenea societatea noastră poate GARANTA atingerea țintelor de reciclare pentru cantitățile de ambalaje introduse pe piața de către importatori sau producatori. 


Doar in a doua jumătate a anului 2016, TEKKO a reciclat cu succes peste 20.000 tone de ambalaje .

 

In vederea atingerii tintelor de reciclare pentru anul 2017, va rugam sa ne comunicati cantitatile estimative, iar noi vom reveni in cel mai scurt timp cu oferta comerciala.