Servicii valorificare reciclare deseuri de ambalaje

 

SERVICIUL DE VALORIFICARE DESEURI SI RECICLARE SE ADRESEAZA PRODUCATORILOR SAU IMPORTATORILOR DE PRODUSE AMBALATE.


TEKKO- valorificare deseuri, reciclare ambalajePe lângă activitățile uzuale de tratare a deșeurilor periculoase, producția de combustibil alternativ pentru fabricile de ciment, ecologizarea situurilor contaminate, distrugerea produselor expirate sau cu regim special și serviciile de transport deșeuri periculoase, datorita bunei reputații si poziționării pe piața deșeurilor, de-a lungul anului compania TEKKO a studiat si identificat segmentul de valorificare / reciclare a deșeurilor de ambalaje, fapt ce a necesitat mobilizarea rapida in dezvoltarea unor procese tehnologice și echipamente de reciclare a deșeurilor de sticla, lemn si carton in vederea obtinerii de materii standardizate, cu respectarea prevederilor de la art. 6 privind conditiile incetarii statutului de deseu, coroborat cu prevederile anexei 3, legea 211/2011 si a autorizatiei de mediu pentru baza de productie de la Sindrilita, jud. Ilfov.

 

Avand in vedere contextul legislativ actual (In conformitate cu prevederile OUG nr. 38/2016 - modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate (productie proprie sau din afara tarii) au posibilitatea indeplinirii obiectivelor de reciclare conform prevederilor de la articolul 16 alineatul (2), litera a), individual, prin colectare şi valorificare deşeuri de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje”) TEKKO a decis sa dezvolte parteneriate cu diversi colectori, generatori din sectorul industrial / comercial si statiile de sortare a deseurilor menajere, in vederea asigurarii de servicii autorizate pentru valorificarea finala a deseurilor provenite din ambalaje de hartie / carton, sticla și lemn printr-un sistem de management bazat pe proceduri de lucru transparente, in vederea atingerii țintelor de reciclare pentru cantitățile de ambalaje introduse pe piața de către importatori sau producatori.


In vederea atingerii tintelor de reciclare pentru anul 2018, va rugam sa ne comunicati cantitatile estimative la adresa tekko@tekko.ro, iar noi vom reveni in cel mai scurt timp cu oferta comerciala.